Horeca Coaches

"Alles is mogelijk,
Als je maar durft."

Nooduitgang vrijhouden aub

8 maart 2018

Veel bedrijven zien er tegenop om een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) te maken. Vooral tijd en kennis ontbreken, ook wordt het als een kostenpost gezien.

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week zijn verplicht een RI&E op te stellen zodat de ondernemer en zijn team op de hoogte zijn wat voor risico’s er bestaan binnen de organisatie.

Wij willen het graag omdraaien en zien het opstellen van een RI&E als een investering. In het plan van aanpak geeft de werkgever aan binnen welke termijn zijn bedrijf maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s. Ook staat hierin wat deze maatregelen concreet opleveren.

Wat bijvoorbeeld aan bod komt zijn de onderwerpen ziekteverzuim en verloop binnen de organisatie. Wij als Horeca Coaches kunnen een RI&E voor u opstellen en samen kijken hoe we het verloop en het ziekteverzuim terug kunnen dringen.

Want een prettige, gezonde en veilige werkplek wil toch iedereen?