Horeca Coaches

"Alles is mogelijk,
Als je maar durft."

Intern of extern werven?

28 februari 2018

Wat doe je als er een manager wegvalt binnen je (horeca)bedrijf? Mogen wij hem inkoppen? Juist, een nieuwe manager zoeken buiten het eigen personeelsbestand. Maar waarom een nieuwe manager zoeken van buitenaf terwijl er veel voordelen zitten aan het intern werven van personeel.

Wanneer er iemand doorgroeit vanuit de organisatie bespaart dit kosten ten opzichte van een externe kandidaat, mede doordat de persoon al bekend is met de bedrijfscultuur. Een externe kandidaat die uiteindelijk niet blijkt te passen bij het bedrijf kan je veel geld kosten, mede door de training die erin gestopt is.

Wees niet blind voor de ontwikkelingen van teamleden. Verdiep je eens echt in de medewerker door te kijken naar capaciteiten, inbreng en persoonlijkheid. Soms kom je tot de ontdekking dat een personeelslid prima binnen de functie past wanneer er een klein beetje energie en tijd wordt gestoken in de medewerker. Ook beroepsbegeleidend leren biedt kansen voor het bedrijf en de medewerker.

Het juist opleiden van personeel resulteert in meer flexibiliteit binnen het bedrijf. Medewerkers die gedurende lange tijd werkzaam zijn in één en dezelfde functie lopen het gevaar gewend te raken aan processen en daar niet meer van af te willen wijken.

Onze tip: Verdiep je eerst eens in je eigen medewerkers wanneer er een functie vrijkomt. De rest van het personeel ziet dan ook dat er kansen zijn om door te groeien, raken meer gemotiveerd en blijven geboeid.